Pracovnělékařské služby v plném rozsahu!     Vítáme nové firmy!   

Nabízíme spolupráci zaměstnavatelům!                   Poskytujeme komplexní pracovnělékařské služby dle platné legislativy: 

  • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Nabídky spolupráce na tel:       +420 730 918 530,        e-mail: pls@emotmedico.cz

Co nabízíme?

-Vstupní, mimořádné, periodické a výstupní pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

-Orientace prohlídek do bloků v domluvené periodě.

-Kompletní přístrojové vybavení (EKG, Audiometr, Spirometr, EMG),Určení potřebného rozsahu pracovnělékařských služeb.
 
-Hodnocení rizika ohrožení zdraví zaměstnanců a odborné poradenství o zdraví, hygieně, bezpečností a ergonomii na pracovišti.

-Pravidelné kontroly pracovišť, 

-Profesionální tým.  

Agentury práce mohou zajišťovat pracovnělékařské služby jak prostřednictvím poskytovatele PLS uživatele, ke kterému je jejich zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce, tak samostatně, stačí si sjednat podmínky v písemné dohodě . 

                                       Těšíme se na Vás! 

     Nezávazná poptávka po zajištění pracovnělékařských služeb 

Do 90 dnů po skončení nouzového stavu, tedy v termínu nejpozději do 10.7.2021, musí pracovnělékařské vstupní prohlídky absolvovat ti zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah ode dne vyhlášení usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb. ze dne 18. ledna 2021),
tj. od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, kdy nebylo třeba...

dle VYHLÁŠKY ze dne 6. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.