CENÍK 

 Výkony nehrazené zdravotní  pojišťovnou (Platný od 01.01.2020)

 1. Řidičský průkaz  sk.B                                                                                               450 Kč 
 2. Řidičský průkaz sk. C,D,E,                                                                                        500 Kč
 3. Prodloužení ŘP nad 65 let                                                                                       200 Kč
 4. Zbrojní průkaz                                                                                                            500 Kč 
 5. Vstupní prohlídka do zaměstnání  (rizikové kategorie I-II )                                  450 Kč 
 6. Periodická, výstupní (rizikové kategorie I-II )                                                         400 Kč
 7. Zdravotní průkaz na dobu neurčitou                                                                      400 Kč 
 8. Zdravotní průkaz na dobu určitou                                                                           150 Kč 
 9. Vyšetření pro sportovní účely                                                                                  150 Kč 
 10. Pro účely komerčního pojištění (úraz, bolestné) dle náročnosti          200 Kč-300 Kč  
 11. Způsobilost ke studiu                                                                                               100 Kč 
 12. Aplikace očkovací látky,                                                                                           100 Kč 
 13. Výpis z dokumentace na žádost pacienta nesouvisející s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí                                                                                       300 Kč
 14. Vyšetření cizince, pobývající na území ČR bez vízové povinností, bez zdravotního pojištění (základní vyšetření)                                                                                 500 Kč