CENÍK 

 Výkony nehrazené zdravotní  pojišťovnou (Platný od 01.07.2019)

 1. Řidičský průkaz                                                                                                         450 Kč 
 2. Prodloužení ŘP nad 65 let                                                                                       250 Kč
 3. Zbrojní průkaz                                                                                                           500 Kč 
 4. Lázeňská léčba (samoplátci)                                                                                    200 Kč 
 5. Vstupní prohlídka do zaměstnání  (rizikové kategorie I-II )                                   450 Kč periodická, výstupní (rizikové kategorie I-II )                                                          400 Kč  prohlídky rizikových kategorií  (III-IV)                                                             dle smlouvy
 6. Potvrzení pro ÚP                                                                                                       100 Kč 
 7. Zdravotní průkaz na dobu neurčitou                                                                       400 Kč 
 8. Zdravotní průkaz na dobu určitou                                                                            150 Kč 
 9. Vyšetření pro sportovní účely                                                                                   150 Kč 
 10. Pro účely komerčního pojištění (úraz,bolestné) dle náročnosti             200 Kč-300 Kč  
 11. Způsobilost ke studiu                                                                                                100 Kč 
 12. EKG na vlastní žádost včetně hodnocení                                                                250 Kč 
 13. Aplikace očkovací látky,                                                                                            100 Kč 
 14. Vyšetření okultního krvácení s interp. výsledku (hrazeno pojištovnou od 50ti let )                                                                                                                                             150 Kč
 15. Výpis z dokumentace na žádost pacienta nesouvisející s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí                                                                                        250 Kč