CENÍK 

 Výkony nehrazené zdravotní  pojišťovnou (Platný od 01.01.2020)

 1. Řidičský průkaz  sk.B                                                                                               450 Kč 
 2. Řidičský průkaz sk. C,D,E,                                                                                        500 Kč
 3. Prodloužení ŘP nad 65 let                                                                                       250 Kč
 4. Zbrojní průkaz                                                                                                           500 Kč 
 5. Lázeňská léčba (samoplátci)                                                                                    200 Kč 
 6. Vstupní prohlídka do zaměstnání  (rizikové kategorie I-II )                                 450 Kč 
 7. Periodická, výstupní (rizikové kategorie I-II )                                                        400 Kč  
 8. Prohlídky rizikových kategorií  (III-IV)                                                             dle smlouvy
 9. Potvrzení pro ÚP                                                                                                       100 Kč 
 10. Zdravotní průkaz na dobu neurčitou                                                                      400 Kč 
 11. Zdravotní průkaz na dobu určitou                                                                          150 Kč 
 12. Vyšetření pro sportovní účely                                                                                 150 Kč 
 13. Pro účely komerčního pojištění (úraz,bolestné) dle náročnosti           200 Kč-300 Kč  
 14. Způsobilost ke studiu                                                                                              100 Kč 
 15. EKG na vlastní žádost včetně hodnocení                                                             250 Kč 
 16. Aplikace očkovací látky,                                                                                         100 Kč 
 17. TEST skrytého krvácení ze stolice (FOB)                                                             300 Kč    (hrazeno pojišt'ovnou od 50-ti let )                                                                              
 18. Výpis z dokumentace na žádost pacienta nesouvisející s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí                                                                                      300 Kč
 19. Audiometrie    (pouze na objednaní )                                                                   400 Kč
 20. Spirometrie      (pouze na objednaní )                                                                  400 Kč
 21. EMG včetně hodnocení neurologa     (pouze na objednaní )               od      1200 Kč
 22. Vyšetření cizince, pobývající na území ČR bez vízové povinností, bez zdravotního pojištění (základní vyšetření)                                                                               500 Kč