Pracovnělékařské služby v plném rozsahu!     Vítáme nové firmy!   

Nabízíme spolupráci zaměstnavatelům!                   Poskytujeme komplexní pracovnělékařské služby dle platné legislativy: 

  • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Nabídky spolupráce na tel:       +420 730 918 530,        e-mail: pls@emotmedico.cz

Co nabízíme?

-Vstupní, mimořádné, periodické a výstupní pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

-Orientace prohlídek do bloků v domluvené periodě.

-Kompletní přístrojové vybavení (EKG, Audiometr, Spirometr, EMG),Určení potřebného rozsahu pracovnělékařských služeb.
 
-Hodnocení rizika ohrožení zdraví zaměstnanců a odborné poradenství o zdraví, hygieně, bezpečností a ergonomii na pracovišti.

-Pravidelné kontroly pracovišť, 

-Profesionální tým.  

Agentury práce mohou zajišťovat pracovnělékařské služby jak prostřednictvím poskytovatele PLS uživatele, ke kterému je jejich zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce, tak samostatně, stačí si sjednat podmínky v písemné dohodě . 

                                       Těšíme se na Vás! 

     Nezávazná poptávka po zajištění pracovnělékařských služeb 

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb "zprostit" povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek. Jedná se zde o nárok osob na posouzení zdravotního stavu za různými, zákonem stanovenými, účely, přičemž případné lhůty jsou stanoveny právními předpisy. Ministerstvo...

Do 90 dnů po skončení nouzového stavu, tedy v termínu nejpozději do 10.7.2021, musí pracovnělékařské vstupní prohlídky absolvovat ti zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah ode dne vyhlášení usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb. ze dne 18. ledna 2021),
tj. od 19. ledna 2021 do ukončení nouzového stavu, kdy nebylo třeba...