Pozor!

OČKUJEME PROTI COVID-19 , objednejte se V ORDINAČNÍ HODINY

OČKUJEME PROTI CHŘIPCE VAKCÍNOU VAXIGRIP TETRA !

Očkujeme proti klíšťové meningoencefalitidě . Vakcíny FSME - Immun 0,5 Objednávky do ordinaci Buštěhrad na tel: 312250677, do ordinaci Stehelčeves na tel:775054515, do ordinace Letňany: 608808500

1. Vakcína v den očkování, 2. dávka za 14 dní, 3. dávka za 5-12měsíců.

1. Přeočkování jednou dávkou za 3 roky, dále po 3-5 letech dle věku pacienta (hranice 60 let) 

V České republice je plošně pro všechny dospělé povinné pouze přeočkování proti tetanu jednou za 10 až 15 let (§4 ods. 6 Vyhlášky).          Lidé se tetanem nejčastěji nakazí otevřenou ranou, projevuje se křečemi a ztrátou koordinace. Při poranění dojde ke kontaminaci rány (tříska, hřebík, hlína) a v anaerobním prostředí mikrob začne tvořit toxin, který je zodpovědný za klinický obraz. Polovina nemocných svému onemocnění podlehne. 

 Pro vybrané rizikové skupiny dospělých povinná tato očkování:

hepatitida B (3 dávky Engerix-B); očkuje-li se zároveň i proti hepatitidě A, použije se Twinrix):

• osoby po rizikové expozici biologickému materiálu;
• osoby, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů;
• osoby nově přijaté do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem• osoby pracující na rizikových pracovištích (zdravotníci)
(§7 ods. 1 Vyhlášky);

-osoby pracující při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení;

hepatitida A (Twinrix):

• zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného záchranného systému, nově přijímaní do pracovního nebo služebního poměru
(§10 Vyhlášky);

vzteklina (3+1 dávky Verorab, přeočkování každých 5 let):
• pracovníci laboratoří, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny
(§11 Vyhlášky).

pneumokoky (do dovršených 5 let Synflorix nebo Prevenar 13, od dovršených 2 let Pneumo 23):

• osoby umístněné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory;
• osoby v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem
(§6 ods. 1 Vyhlášky);