V České republice je plošně pro všechny dospělé povinné pouze přeočkování proti tetanu jednou za 10 až 15 let (§4 ods. 6 Vyhlášky).                                                                    Lidé se tetanem nejčastěji nakazí otevřenou ranou, projevuje se křečemi a ztrátou koordinace. Při poranění dojde ke kontaminaci rány (tříska, hřebík, hlína) a v anaerobním prostředí mikrob začne tvořit toxin, který je zodpovědný za klinický obraz. Polovina nemocných svému onemocnění podlehne. 

 Pro vybrané rizikové skupiny dospělých povinná tato očkování:

hepatitida B (3 dávky Engerix-B); očkuje-li se zároveň i proti hepatitidě A, použije se Twinrix):

• osoby po rizikové expozici biologickému materiálu;
• osoby, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů;
• osoby nově přijaté do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem• osoby pracující na rizikových pracovištích (zdravotnici)
(§7 ods. 1 Vyhlášky);

Osoby pracující při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení;

hepatitida A (Twinrix):

• zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného záchranného systému, nově přijímaní do pracovního nebo služebního poměru
(§10 Vyhlášky);

vzteklina (3+1 dávky Verorab, přeočkování každých 5 let):
• pracovníci laboratoří, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny
(§11 Vyhlášky).

pneumokoky (do dovršených 5 let Synflorix nebo Prevenar 13, od dovršených 2 let Pneumo 23):

• osoby umístněné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory;
• osoby v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem
(§6 ods. 1 Vyhlášky);