Ordinace praktických lékařů společností EMOT-Medico Vám nabízí služby všeobecného praktického lékařství a pracovnělékařské služby v plném rozsahu.

  • diagnostika akutních a chronických onemocnění
  • léčení akutních a chronických onemocnění
  • konzultační činnost
  • očkování
  • preventivní péče
  • pravidelná kontrola zdravotního stavu
  • pracovnělékařské služby
  • posudková činnost
  • statistická činnost
  • školení lékařů a všeobecných sester

Společnost EMOT-Medico s.r.o. je Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Obecného nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a přistupuje k ochraně Vašich osobních údajů s maximální zodpovědností. Přijímáme nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů, zejména pak s ohledem na poskytování zdravotních služeb a vedení související zdravotnické dokumentace našich pacientů.

E-recept: Po ověření údajů pro Vás připravíme předpisy, které si můžete vyzvednout bez čekání během ordinační doby u zdravotní sestry. Dle požadavku pošleme předpis na Váš mobilní telefon! Doba, na kterou lze předepsat léky, je nejdéle 3 měsíce. Platnost předpisů je 14 kalendářních dnů u běžných léků, 5 dnů u antibiotik.

Co nabízíme?

CRP diagnostiku: jednoduché stanovení jednoho ze zánětlivých parametrů.

NT-proBNP  (natriuretický peptid):- je časnějším ukazatelem srdeční dysfunkce.

Měření krevního cukru a glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci: sledování pacientů s diabetem 2. typu a konzultaci se specialistou v případě potřeby.

FOB neboli TOKS: (test na okultní, neboli skryté krvácení do stolice)- prevence rakoviny zažívacího traktu.

Streptest : test na Streptococcus A -je specifický imunologický test pro detekci streptokokových bakterií skupiny A při infekci horních cest dýchacích.


INR: (Quick test srážlivosti krve )- kvantitativní stanovení protrombinového času.

Odběr krve: O odběru krve a rozsahu vyšetření krevních parametrů rozhoduje lékař, objednání na odběr se provádí u sestry.

Pacient přichází na odběr po 12 hodinovém lačnění. Večeře před tím je jen lehká, bez tučných a těžkých jídel. Pacient nepije večer před odběrem alkohol.

Ráno se může napít vody nebo čaje, ale neslazeného. Nesnídá. Ráno před odběrem necvičí. Před vlastním odběrem je vhodné chvíli v klidu posedět v čekárně (5 minut).

Odběr moči: Na vyšetření moči se nemusíte objednávat. Stačí si vyzvednout zkumavku u sestry a přinést vzorek ranní moče.

Vyšetření moči lze provést i express metodou v průběhu dne přímo v ordinaci.

Vyšetření moči na kultivaci a citlivost, se provádí odběr vzorku moči do sterilní zkumavky, kterou získáte v ordinaci.

Před odběrem je třeba se omýt, vymočit první porci moči a odebrat do zkumavky až střední proud moči.