SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v ambulantním zdravotním zařízení nebo v přirozeném sociálním prostředí, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravyprevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování a podkládání, masáže zad, hýždí, končetin prokrvující emulzí.

 Služba se poskytuje za úhradu. Ceny služeb určuje rozsah a náročnost poskytovaných služeb.