Lékařské prohlídky řidičů-senioru

16.07.2023

Aktuálně platí, že na první povinnou lékařskou prohlídku musí řidič senior v 65 letech! Následující bude v 68 letech a dále pak už každé dva roky (tedy v 70 letech, 72 letech, 74 letech věku atd.).

Pokud by některý senior tento zákon ignoroval a řídil dále bez platné lékařské prohlídky, vystavuje se tak odebrání řidičského průkazu.

  • Pozn.: Přesné datum lékařské prohlídky je dáno narozeninami dotyčného řidiče/řidičky. V den dovršení 65 let tedy musíte podstoupit lékařskou prohlídku jinak nesmíte řídit.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit motorové vozidlo by měl mít každý senior řidič u sebe spolu s řidičským průkazem a samozřejmě také malým technickým průkazem.

Obsah zdravotních prohlídek stanovuje vyhláška č.277/2004 Sb. Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení. Od ledna 2013 navíc platí, že pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu: oddělením dopravně-správních agend městských a obecních úřadů .

Nezbytným rozsahem lékařské prohlídky řidičů-senioru od 75 let podminujemé vyšetřením odborníků: očním lékařem, neurologem nebo psychiatrem (případně psychologem). 

Další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen "odborné vyšetření") vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci  které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.