Vyjádření MZ 

10.12.2021

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb "zprostit" povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek. Jedná se zde o nárok osob na posouzení zdravotního stavu za různými, zákonem stanovenými, účely, přičemž případné lhůty jsou stanoveny právními předpisy. Ministerstvo zdravotnictví nemá nástroj, jak tyto zákonné požadavky "eliminovat". Navíc je třeba upozornit na to, že nejde o pouhou otázku administrativy, ale tato (posudková) činnost má zásadní dopad na oprávněné zájmy (a ochranu) dotčených osob (pacientů, žadatelů o posudky...). Pracovnělékařské prohlídky velmi významně přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců, a proto je zapotřebí jim věnovat náležitou pozornost.

Doplňuje se, že nelze automaticky spojovat institut nouzového stavu a nahrazení pracovnělékařských prohlídek čestným prohlášením. Ministerstvo zdravotnictví tedy v této době pro tuto oblast neplánuje přijetí žádného opatření.