KRÁSNÉ VÁNOCE
KRÁSNÉ VÁNOCE

                                Aktuální informace o COVID-19.....

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme pacienty, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

                   Akreditované pracovíště všeobecného praktického lékařství EMOT-Medico s.r.o.

EMOT-Medico s.r.o. je zdravotní zařízení zaměřené na poskytování zdravotních služeb především v oblasti primární péče  pro  okres Kladno a také  pracovního lékařství v rámci České republiky. 

Poskytujeme komplexní péči o naše pacienty!  

Máme uzavřeny smlouvy s těmito pojišťovnami: 

                 Všeobecná zdravotní pojišťovna 111, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205,

                 Pojišťovna ministerstva vnitra 211, Vojenská zdravotní pojišťovna 201,                                     Oborová zdravotní pojišťovna 207.