Pracovnělékařské služby v plném rozsahu!

                                  Vítáme nové firmy!   

Nabízíme spolupráce zaměstnavatelům!

V rámci naší praxe poskytujeme pracovně-lékařské služby dle platné legislativy, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a provádějící vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb..

Unikátní prostředí v nádherných prostorech ordinaci pracovně lékařských služeb v budově OBECNÍHO ÚŘADU na adrese Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves a v ordinaci praktického lékaře v Buštěhradu.

RÁDI SE POSTARÁME O ZDRAVÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ !

Umíme nabídnout jak pracovnělékařské prohlídky vyhovující současným zákonům, tak i pracovně lékařské služby nadstandardního rozsahu pro jakoukoliv společnost a její zaměstnance. Stačí nás kontaktovat  a společně probereme vaše požadavky, potřeby a cíle.

Individuální přístup ke každému klientovi a maximální vstřícnost.

PRO ZAMĚSTNAVATELE :

Naše zdravotnické zařízení zajišťuje pracovnělékařské služby jako službu péče o zaměstnance. Pracovnělékařské služby poskytujeme v zákonné i rozšířené formě.

K firemním klientům dokážeme přistupovat individuálně. 

Našim hlavním cílem není jen sledování zdravotního stavu zaměstnanců v oblasti rizikových a nerizikových prací, ale dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klientů a garance vysoké úrovně zdravotní péče.

  • Vypracujeme Vám návrh smlouvy, zajistíme postupy dle platné legislativy! 
  • Vstupní, mimořádné, periodické a výstupní pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců.
  • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
  • Potřebné přístrojové vybavení (Audio, Spiro, EMG).Hodnocení rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, Odborné poradenství v této oblasti. Pravidelné kontroly pracovišť.  
  • Systém objednávek - minimum čekání!
  • Orientace prohlídek do bloků v domluvené periodě! Určení potřebného rozsahu pracovně-lékařských služeb vyžadovaných v případě konkrétního zaměstnavatele.
  • Individuální jednání o cenách nabízených služeb, možnost paušální úhrady a objemových slev.
  • Profesionální tým.
  • Garance zástupů v případě výpadku Vašeho závodního lékaře .

Rádi se postaráme o Vaše zaměstnance! 

Pracovnělékařskými prohlídkami, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydání lékařského posudku, jsou prohlídka vstupní, periodická a mimořádná.

Objednávky prohlídek denně V ORDINACI STEHELČEVES na T: 775 054 515 ,