Pracovnělékařské služby v plném rozsahu!

                                  Vítáme nové firmy!   

Nabízíme spolupráce zaměstnavatelům!

V rámci naší praxe poskytujeme pracovnělékařské služby dle platné legislativy, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a provádějící vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb..

Unikátní prostředí v nádherných prostorech našich ordinaci v Buštěhradu, Stehelčevsi, Praze 6, Praze 9.   Nabídky spolupráce na tel:       +420 730 918 530,        e-mail: pls@emotmedico.cz

RÁDI SE POSTARÁME O ZDRAVÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ !

Umíme nabídnout jak pracovnělékařské prohlídky vyhovující současným zákonům, tak i pracovně lékařské služby nadstandardního rozsahu pro jakoukoliv společnost a její zaměstnance. Stačí nás kontaktovat  a společně probereme vaše požadavky, potřeby a cíle.

K firemním klientům dokážeme přistupovat individuálně s maximální vstřícností.

Našim hlavním cílem je sledování zdravotního stavu zaměstnanců v oblasti rizikových a nerizikových prací, dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klientů a garance vysoké úrovně zdravotní péče.

Co nabízíme?

  • Vypracujeme Vám návrh smlouvy, zajistíme postupy dle platné legislativy! 
  • Vstupní, mimořádné, periodické a výstupní pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců.
  • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
  • Potřebné přístrojové vybavení (EKG, Audiometrie, Spirometrie, EMG). Hodnocení rizika ohrožení zdraví zaměstnanců. Odborné poradenství v této oblasti. Pravidelné kontroly pracovišť.  
  • Systém objednávek - minimum čekání!
  • Orientace prohlídek do bloků v domluvené periodě! Určení potřebného rozsahu pracovně-lékařských služeb vyžadovaných v případě konkrétního zaměstnavatele.
  • Individuální jednání o cenách nabízených služeb, možnost paušální úhrady a objemových slev.
  • Profesionální tým.
  • Garance zástupů v případě výpadku Vašeho závodního lékaře .

                                       Těšíme se na Vás! 

PLS prohlídky

01.10.2020

dle VYHLÁŠKY ze dne 6. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.