Ordinace pracovního lékařství Praha 9, Letňany, Pavla Beneše 750, přízemí

Línka autobusu č.195, 158, 201, zastávka Stare Letňany

Objednávky na vyšetření denně na tel: +420 730 918 530 

Ordinační doba:

Po  8:00 - 14:00,                                                      Čt  13:00 - 18:00

Út   13:00 - 18:00                                                     Pá  8:00 - 13:00

St   8:00 - 14:00

  Provádíme screeningové diagnostické vyšetření:

- sluchového aparátu -  metodou tónové audiometrie,

- plic - metodou spirometrie,

- nervosvalového aparátu horních končetin - metodou elektromyografie (EMG),

- elektrickou aktivitu srdce -metodou elektrokardiografie (EKG)                                     Ceník

Pracovnělékařské prohlídky

dle VYHLÁŠKY ze dne 6. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Pracovnělékařskými prohlídkami, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydání lékařského posudku, jsou prohlídka vstupní, periodická a mimořádná.

Prohlídkami, které slouží k posouzení aktuálního zdravotního stavu v době prohlídky a zjištění případných změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s výkonem práce, je prohlídka výstupní a následná.

  • Kategorie prací 1 -1 za 6 let (věk do 50 let), 1 za 4 roky (věk 50+)
  • Kategorie prací 2 - 1 za 4 roky (věk do 50 let), 1 za 2 roky (věk 50+)
  • Kategorie prací 2 riziková (2R) - 1 za 2 roky
  • Kategorie prací 3 riziková - 1 za 2 roky
  • Kategorie prací 4 riziková - 1 za rok