Pro zaměstnance

10.01.2019

Výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho praktického lékaře  - nutný doklad ke každé prohlídce !

Zdravotní stav pro účely posouzení zdravotní způsobilosti se hodnotí nejen na základě výsledků lékařské prohlídky a případných dalších potřebných odborných vyšetření, ale také na základě údajů uvedených ve výpisu ze zdravotní dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím praktickým lékařem.

Proto je nutné, aby zaměstnanci dokládali výpis ze zdravotní dokumentace nejen při vstupní prohlídce, ale i při prohlídce periodické či mimořádné.